Conferences

Trobada de la xarxa de facultats de periodisme del nord d’Africa i Orient mitjà

Els dies 2 i 3 de maig el Digilab ha organitzat la 5a trobada de la xarxa de facultats de periodisme del nord d’Àfrica i Orient mitjà, en el marc del projecte MedMedia. En aquesta trobada, organitzada conjuntament amb el Jordan Media Institute, s’han analitzat els resultats del MedMedia i s’ha comentat com preparar futurs projectes de media development a la regió. A banda de les universitats de referència a la regió, a la conferència també hi han participat partners europeus com ara la City University o IREX Europe, partners que també estan interessats en treballar en millorar els estudis en periodisme a la regió MENA. El membre del Digilab Jaume Suau va presentar als membres de la xarxa de universitats MENA les pròximes passes que es portaran a terme per obtenir nou finançament europeu per tal de continuar les activitats de la xarxa.

Previous post

Entrevista en Ràdio 4 - Libertad de Prensa

Next post

Maddalena Fedele realitza una estada a la Universitat de Salerno