Conferences

Projecte de Formació en Social Media Literacy a la Jornada «Violència de gènere: reflexió i actuacions»

El dimecres 11 de Novembre, la Dra. Sue Aran, professora de la Facultat de Comunicació i RRII i membre del Grup de recerca DIGILAB ha participat en la Jornada «Violència de gènere: reflexió i actuacions» presentant la proposta de Formació en Social Media Literacy.

La Jornada «Violència de gènere: reflexió i actuacions», finançada pel Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, ha tingut com a objectiu informar sobre la realitat de la violència de gènere, sensibilitzar sobre la problemàtica i donar a conèixer un dels projectes desenvolupats per la Universitat amb aquests fons, en concret el projecte de DIGILAB en Formació en Social Media Literacy. El projecte ha estat dirigit per la Dra. Aran, juntament amb la Dra. Maddalena Fedele i la doctoranda Ester Villacampa, amb la col.laboració de la cooperativa audivisual Drac Màgic.

El xerrada sobre el projecte “Formació en Social Media Literacy: tallers per i amb adolescents/joves sobre YouTube amb una perspectiva de gènere inclusiva” ha començat amb un fragment del vídeo de Flor Aliberty (2012) on nenes i noies joves es pregunten “Am I pretty or Ugly?” per tal de reflectir unes preocupacions que responen a uns canons de bellesa. A partir d’aquest vídeo, la Dr. Aran va formular la pregunta principal del projecte de recerca:  ¿Puede ser Youtube para las nuevas generaciones un instrumento a favor de la sensibilización y prevención de la violencia de género? 

L’objectiu de la formació ha estat, per un costat, reflexionar sobre les formes de violència que estan presents en els continguts dels Influencers a Youtube. Per l’altre cost, dissenyar propostes pràctiques amb continguts que promoguin el compromís socials dels i les més joves. En resum, treballar per prevenir la violència masclista a través de Youtube. 

Aquests tallers s’han pogut treballar en tres instituts de Barcelona, amb Blanca Álvarez com a tallerista i responsable de l’equip de continguts de Drac Màgic,  i en el seminari del Grau de Comunicació de la Blanquerna (2n curs, Introducció a la Comunicació Professional). 

Entre els principals resultats dels ‘Focus Groups’, la Dra Sue ha destacat que Youtube s’utilitza com a font d’entreteniment, d’(auto)aprenentatge i per crear una comunitat virtual. També han trobat que els continguts de música i d’entreteniment són aquells que tenen més èxits. En canvi, l’autenticitat que alguns Youtubers pretenen transmetre així com les polítiques de monetarització que hi ha darrere són els aspectes menys agraden als enquestats. També subratllar que els Youtubers / Influencers més mencionats han estat: AuronPlay, elRubius, Wismichu, Dalas review i Dulceida. 

Finalment, la Dra. Sue ha aprofitat per explicar que el Centre de Recerca DIGILAB treballa en les funcions dels mitjans de comunicació en el procés de socialització de la joventut. DIGILAB també està treballant al voltant del concepte de “media ecology” i analitzant com els social media poden actuar com a referents de la identitat digital dels joves.

Previous post

The Kick-off Meeting of the Media Councils in the Digital Age Project

Next post

Segona reunió del projecte Media Councils in the Digital Age