Article

Noves publicacions sobre polarització política, mitjans i xarxes socials

Els professors Pere Masip, Jaume Suau i Carles Ruiz han publicat l’article “Incidental Exposure to Non-Like-Minded News through Social Media: Opposing Voices in Echo-Chambers’ News Feeds” en la revista Media and Communication. L’article presenta dades d’una enquesta realitzada en col.laboració amb 18 diaris online, gràcies a la col.laboració dels quals es va obtenir més de 6.000 respostes a una enquesta sobre consum mediàtic i ús d’internet i xarxes socials. L’article es basa a analitzar l’existència de cambres d’eco (situació que descriu quan un ciutadà tendeix a rebre només notícies que defensen els seus posicionaments ideològics) mitjançant l’estudi de l’exposició accidental i selectiva. Els resultats indiquen alts nivells d’exposició selectiva a notícies ideològicament afins en mitjans analògics, però una major exposició accidental a mitjans no afins mitjançat ús de xarxes socials. 

Aquests professors també han publicat l’article “Percepciones sobre medios decomunicación y desinformación:ideología y polarización en el sistemamediático español” en la revista El profesional de la Información. L’article estudia la confiança dels ciutadans en els mitjans de comunicació en funció del seu posicionament ideològic. Com a resultats més notables, destaca que l’extrema polarització ideològica implica que molts ciutadans identifiquen els mitjans de comunicació en funció de la ideologia que representen. Aquells més polaritzats tendeixen a considerar els mitjans contraris a la pròpia ideologia no com a periodisme, sinó directament com a productors de desinformació. 

Previous post

The European Commission publishes a Rule of Law Report based on the Media Pluralism Monitor carried out by Digilab Research Group

Next post

New reports highlight journalists’ ethical challenges in the digital age and need for enhanced dialogue with media councils